Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Publicació del llibre “Análisis ético-jurídico de la regulación internacional sobre investigación biomédica” d'Itziar de Lecuona

05.09.2023

L'editorial Aranzadi - Civitas (Thomson Reuters) va publicar, el passat mes d'agost, el llibre “Análisis ético-jurídico de la regulación internacional sobre investigación biomédica” (“Anàlisi ètico-jurídica de la regulació internacional sobre recerca biomèdica”) de la Dra. Itziar de Lecuona, professora agregada del Departament de Medicina, directora de l'Observatori de Bioètica i Dret, i codirectora del Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona.

Aquesta obra analitza els referents ètics i jurídics internacionals en ètica de la investigació biomèdica i aquella relacionada amb la salut, i que també són fonamentals per a la bioètica.

Resum:

Davant dels reptes que la societat digital planteja per a la recerca biomèdica i per a la bioètica, aquest llibre identifica, analitza i sistematitza els textos de referència en ètica de la investigació i els instruments jurídics internacionals que estableixen la unió entre bioètica i drets humans. Aquests conformen la base moral per a la presa de decisions en recerca en què participin persones, i es facin servir mostres biològiques d'origen humà i/o dades personals de salut.

L'objectiu de l'obra és triple. En primer lloc, s'analitza el corpus eticojurídic aplicable com a mínim comú a respectar en recerca en biomedicina i en salut, i d'àmbit internacional, identificant-ne les aportacions, llacunes i zones grises.

En segon lloc, es fa una radiografia dels comitès d'ètica de la investigació per conèixer el seu caràcter, composició i funcions, per així confirmar que són peces clau en els processos de creació de coneixement, i per contribuir a millorar les seves capacitats i procediments, ja que aquesta obra aporta pautes i criteris.

En tercer lloc, el treball contribueix a l'estudi sobre l'origen de la bioètica i la seva evolució. Des de l'experiència acumulada com a membre de diversos comitès d'ètica de la investigació de centres hospitalaris i de recerca i universitats, la Dra. de Lecuona proporciona propostes per millorar els processos d'avaluació en biomedicina i salut, i posa de manifest l'enorme responsabilitat dels comitès d'ètica de la investigació.


Títol: “Análisis ético-jurídico de la regulación internacional sobre investigación biomédica”
Autora: Itziar de Lecuona
Data d'edició: 29 d'agost de 2023
Editorial: Aranzadi - Civitas (Thomson Reuters)
ISBN: 978-84-1125-900-2

Comprar llibre