Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Publicació del capítol "Implicaciones bioéticas del uso de datos y apps de salud en la pandemia" d'Itziar de Lecuona, en el llibre "COVID-19 y bioética"

02.09.2021

Al setembre de 2021, es publica el llibre "COVID-19 y bioética" ("COVID-19 i bioètica"), coordinat per María de Jesús Medina Arellano i Gustavo Ortiz Millán, i editat per l'Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La pandèmia de COVID-19 ha suposat un gran desafiament a molts nivells, també per al camp de la bioètica, ja que ha originat nombrosos reptes i conflictes ètics que han requerit ser examinats des d'aquesta perspectiva.

En aquest llibre, especialistes i professionals de disciplines molt diferents intenten donar resposta a moltes de les qüestions ètiques sorgides a partir del context de pandèmia mundial: els orígens del virus i les nostres relacions amb els animals, l'equilibri entre els drets individuals i el benestar col·lectiu en adoptar mesures de salut pública, els límits a les obligacions del personal sanitari, la protecció dels grups en situació de vulnaribilidad, el desenvolupament de la vacuna i la seva distribució, etc.

Precisament, la secció dedicada a les "Mesures de salut pública" inclou el capítol "Implicaciones bioéticas del uso de datos y apps de salud en la pandemia" ("Implicacions bioètiques de l'ús de dades i apps de salut durant la pandèmia"), escrit per la Dra. Itziar de Lecuona, directora de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD), i professora del Màster en Bioètica i Dret i del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona.

En ell, reflexiona i aprofundeix en els dilemes ètics originats arran d'algunes de les mesures per al control de l'epidèmia: la protecció de la intimitat, la confidencialitat, i l'explotació intensiva de dades personals en el context de la salut pública.

Tots els capítols recopilats, així com el llibre complet, estan disponibles en accés obert.