Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Publicació del llibre "El cuerpo diseminado. Estatuto, uso y disposición de los biomateriales humanos"

18.05.2018

Editorial Aranzadi-Civitas-Thomson Reuters ha publicat, el maig de 2018, el llibre " El cuerpo diseminado. Estatuto, uso y disposición de los biomateriales humanos", coordinat pel Dr. Ricardo García Manrique, Professor Titular de Filosofia del Dret i del Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, desenvolupat en el marc del Projecte d'Investigació "Transferències de material biològic d'origen humà: aspectes socials, jurídics i bioètics" (DER2014-57167-P).

Els biomaterials humans separats del cos (teixits, òrgans, sang, gàmetes) són un recurs social amb una rellevància cada vegada major per a la sanitat, la reproducció i la investigació, gràcies al desenvolupament i l'expansió de les seves tècniques d’extracció, conservació i transmissió. Aquest nou recurs requereix un règim jurídic unitari que reguli el seu estatut, ús i disposició. Si el règim general en aquest àmbit ha estat el de la no patrimonialitat i la prohibició del lucre, en les últimes dècades s’observen escletxes en la vigència general d’aquests principis, i una pressió cada vegada major per la liberalització del comerç d’allò “corporal”. Aquest llibre aborda una sèrie de qüestions vinculades amb aquest problema, des de les més generals (la recerca de nous fonaments filosòfics i jurídico-constitucionals per reforçar el règim no patrimonial) fins d’altres més concretes (gestació per substitució, propietat privada de les parts separades del cos, reproducció assistida, ús i disposició de dades massives de salut). La diversitat dels punts de vista dels autors permet, a més, prendre consciència de quins són els termes d’alguns dels debats bioètics actuals més controvertits.

En aquesta publicació han col·laborat diversos membres de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD): Itziar de Lecuona, Víctor Méndez i Mónica Navarro.