Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Presentada la nova metodologia i l’eina d’Avaluació d’Impacte per la Protecció de Dades (AIPD) aplicada al Sistema de Salut de Catalunya

17.12.2020

Al llarg de 2020 l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades (DPD) de la Fundació TICSALUT en col·laboració amb un equip multidisciplinari coordinat per la Dra. Itziar de Lecuona, sotsdirectora de l’Observatori de Bioètica i Dret – Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, han desenvolupat una metodologia i una eina àgil per a dur a terme AIPD en salut basada en el model de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.  

Aquesta proposta s’ha adaptat a les necessitats específiques de l’àmbit de salut per avaluar els tractaments de dades personals en processos de recerca i d’ innovació.  Els resultats són una metodologia i una eina àgil, que permet una autoavaluació per a detectar riscos en el tractament de dades personals i la seva mitigació mitjançant un llenguatge planer; amb definicions i exemples per identificar els actors i descriure els tractaments, i que permet mesurar els riscos per establir un pla d’acció. 

En definitiva, la proposta ajuda al responsable del tractament i als agents que intervenen en la presa de decisions amb propostes automatitzades i permet analitzar de manera pormenoritzada el cicle de vida de les dades personals implicades. Cal destacar que l’AIPD inclou apartats específics per a avaluar l’ús de tecnologies emergents com la intel·ligència artificial. Tanmateix l´eina incorpora mecanismes per a recollir el resultat de l’assessorament i la valoració del Delegat de Protecció de Dades corresponent. 

Les AIPD permeten exercir la responsabilitat proactiva i una adequada gestió dels riscos en els tractaments de dades personals, tal i com estableix la normativa sobre protecció de dades des de 2018 (Reglament General de Protecció de Dades). Precisament, amb aquesta proposta, la qual està disponible en accés obert, l’Oficina del DPD contribueix a homogeneïtzar i estandarditzar la metodologia i els criteris per a dur a terme la tasca d’avaluació a les entitats de salut, aprofundint en aquells aspectes i particularitats del sector de forma coordinada i sistematitzada.

Avui, 17 de desembre de 2020, l’Oficina del DPD i l’equip coordinat per la Dra. Itziar de Lecuona i conformat per en Ricard Mas –enginyer industrial i consultor expert en operacions i transformació digital- i na Paula Subías –matemàtica i especialista en ciència de les dades aplicada a l’àmbit de la salut- han presentat la metodologia i l'eina mitjançant un cas d'ús als coordinadors de protecció de dades de les entitats adherides al DPD de Salut (TICSALUT). 

 
L'eina està disponible en català, castellà i anglès: