Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Presentació del "Manual de bioética laica (I). Cuestiones clave", de María Casado i Manuel Jesús López Baroni

20.11.2018

El dilluns 26 de novembre, a les 18.30 h, al espai UNE de La Librería del BOE (c. Trafalgar, 27, Madrid), presentarem el llibre "Manual de bioética laica (I). Cuestiones clave", de María Casado i Manuel Jesús López Baroni. A l'acte intervindran Javier Sádaba, catedràtic d'Ètica de la Universidad Autónoma de Madrid; Fernando García López, president del Comitè d'Ètica de la Investigació de l'Instituto de Salud Carlos III, i els autors.

Aquest Manual, fruit d'anys de docència i investigació, recull les qüestions centrals d'aquesta disciplina com a àrea de coneixement, i té com a objectiu proporcionar la informació necessària per analitzar amb rigor les conseqüències ètiques, legals i socials de la biotecnologia i la biomedicina. El llibre es divideix en vuit capítols que s'ocupen des dels orígens, les característiques i les especificacions de la bioètica, fins als valors, principis i drets en els que s'emmarca i els temes més importants dels que s'ocupa: la salut sexual i reproductiva, la interrupció voluntària de l'embaràs, la reproducció assistida, l'eutanàsia, els trasplantaments d'òrgans i el medi ambient, des d'un enfocament laïcista. El llibre es pot utilitzar com a base per la docència en l'ensenyament acadèmic reglat, però també permet l'aprenentatge autònom proporcionant al lector els elements fonamentals d'informació i debat. El segon volum, centrat en temes més específics, apareixerà pròximament.

L'objectiu últim és subministrar arguments i propostes que fomentin l'autonomia i la responsabilitat, per a què les decisions bioètiques recaiguin en la construcció d'una societat més transparent i democràtica. Aquesta perspectiva explica que els autors apostin pel paradigma laïcista, basat en la idea que els drets humans reconeguts en els textos internacionals han de construir la base ètica mínima de caràcter universal, com a model jurídic idoni perquè aquests debats siguin fructífers, plurals i no es fonamentin només en creences, tant religioses com de qualsevol altre tipologia.

Els autors d'aquest manual formen part de l'Observatori de Bioètica i Dret -Càtedra UNESCO de Bioètica-, centre de recerca de la Universitat de Barcelona que dirigeix la Dra. Casado, que dur a terme la seva activitat de manera interdisciplinar i des de punts de vista laics, compartint coneixements entre diferents grups internacionals.

La Col·lecció de Bioètica de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, dirigida per María Casado, promou una concepció de la bioètica flexible, pluridisciplinar i laica, en el marc del respecte als drets humans reconeguts, i fomenta el debat informat sobre «Les qüestions ètiques relacionades amb la medicina, les ciències de la vida i les tecnologies connexes aplicades als éssers humans, tenint en compte les seves dimensions socials, jurídiques i ambientals» (art. 1.1, Declaración Universal sobre Bioética y Derechos).

La Col·lecció ha obtingut el Segell de Qualitat en Edició Acadèmica, una distinció que atorguen l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Aquest segell acredita les millors pràctiques en l'edició universitària i reconeix l'excel·lència científica del procés editorial.

María Casado és professora de la Facultat de Dret de la UB i directora de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona des que es va fundar l'any 1995. El 2007 va rebre la titularitat de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB. Ha estat membre del Comitè de Bioètica d'Espanya, de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona i del Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya, així com de la International Association of Bioethics (IAB). El 2006 va rebre la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya a la contribució del progrés científic i tecnològic, i el 2017 el reconeixement de la defensa i promoció dels Drets Humans que atorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. La seva principal línia d'investigació és la relació entre bioètica i dret, especialment els drets humans, i la discussió i l'anàlisi dels anomenats «casos difícils» que els avenços de la biotecnologia imposen a la societat com un repte a causa de les seves implicacions ètiques, jurídiques i socials. A part de les obres que ha publicat a la col·lecció, destaquen: Nuevos materiales de bioética y derecho (comp.) (Mèxic, 2007); Las leyes de la bioética (Barcelona, 2004); El Alzheimer: problemas éticos y jurídicos (comp.) (València, 2002), i Estudios de bioética y derecho (comp.) (València, 2000).

Manuel Jesús López Baroni és llicenciat en Dret per la Universidad de Sevilla i s'ha doctorat, en la línia d'investigació de bioètica i dret, a la Universitat de Barcelona. També és doctor en Filosofia per la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), amb una tesi sobre filosofia política espanyola. Professor de Filosofia del Dret de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, col·labora amb l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona. És autor de diverses publicacions, i dirigeix treballs d'investigació i tesis doctorals sobre les implicacions ètiques i jurídiques de la biotecnologia.

 

Aquesta publicació es troba, actualment, disponible per llegir i descarregar de forma gratuïta.

Llegir i descarregar manual