Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Ponència "Una ética para la sociedad digital" durant la jornada "Brecha digital, la nueva exclusión"

El 20 de maig de 2021, se celebra, a Sevilla, la jornada "Brecha digital, la nueva exclusión", organitzada pel Defensor del Pueblo Andaluz i el Defensor del Menor de Andalucía.

El debat girarà al voltant de l'impacte de la bretxa digital en la nostra societat i les conseqüències que pot provocar, com la irrupció d'un nou col·lectiu de marginalitat, i té com a objectiu reflexionar sobre aquesta nova forma d'exclusió i proposar mesures per solucionar-la o pal·liar-la.

Entre els/les experts/es que participaran durant la jornada, es troba la Dra. Itziar de Lecuona, directora de l'Observatori de Bioètica i Dret i professora del Màster en Bioètica i Dret i del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona, ​​que serà a càrrec de la ponència "Una ética para la sociedad digital".