Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Política de privacitat

Les dades recollides mitjançant aquesta pàgina web seran incorporades a un fitxer que té com a titular i responsable l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona. No seran cedides a terceres persones i només serviran als efectes d'organitzar la distribució de les descàrregues gratuïtes i oferir periòdicament notícies de les iniciatives acadèmiques que organitzi o en les quals participi l'Observatori de Bioètica i Dret, la Càtedra UNESCO de Bioètica i el Màster en Bioètica i Dret de la UB, si s'escau. D'acord el que assenyala la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, li signifiquem que posseeix vostè els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que pot fer efectius sol·licitant-ho en l'email bioeticaidret[at]gmail.com.