Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Opinió de Sandra Navarro

Doctora especialista en Neuropsicologia SAINE, CSS El Cedre, Andorra
 
La realització del Màster en Bioètica i Dret m’ha facilitat millorar l’activitat quotidiana com a professional de la salut, així com les aportacions a l’equip en situacions complexes.

Com a membre d’un comitè d’ètica assistencial m’ha ajudat tant en l’argumentació com per establir marcs en els quals poder fer recomanacions en la resolució de casos concrets i en l’aportació de línies de treball i millora de la institució.

Destacaria també la utilitat de les classes programades, ja que em van permetre aprofundir sobre els diferents continguts i conèixer a alguns professionals dels quals destacaria al meu director de tesi, el Dr. Miquel Martínez. Ja que les seves aportacions em van ajudar a planificar el meu projecte de recerca i poder treballar unificant camps de treball en la investigació.

En últim lloc, cal destacar que el màster m’ha permès establir relacions de col·laboració amb professionals diversos, així com alguns amics arreu del món.