Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Nou llibre de l'Observatori de Bioètica i Dret: "La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO y la discapacidad"

18.06.2014

L'Observatori de Bioètica i Dret ha publicat un nou llibre: "La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO y la discapacidad"; escrit per Maria Casado i Antoni Vilà.

La Unesco propugna que la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans pot i ha de ser considerada com un marc de principis i pautes bioètiques que s'han d'aplicar, també, en el tractament de les qüestions de la discapacitat. Aquest llibre aporta claus que permeten als estats i a la resta d'agents implicats adoptar la perspectiva de la diversitat funcional i les capacitats diferenciades que eviti l'exclusió, des d'un enfocament basat en els drets humans.


Sumari

 • Agradecimientos
 • Abreviaciones
 • Presentación
 • 1. Planteamiento. De cómo la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco puede y debe constituirse en un referente para el tratamiento de las cuestiones bioéticas de la discapacidad
 • 2. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco (2005) como referente para los Estados y otros agentes en el tratamiento de las cuestiones relacionadas con la discapacidad
 • 3. Pautas comunes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco
 • 4. Cotejo pormenorizado de los artículos de la Declaración con lo establecido en la Convención y el conjunto de pautas internacionales relacionadas con la discapacidad
 • 5. Sobre los puntos fuertes de la Declaración: los artículos con mayor incidencia en las cuestiones de la discapacidad
 • 6. Sobre los temas pendientes que requieren intervención de la Unesco para que la Declaración sea una herramienta central e ineludible para el tratamiento de las cuestiones que conciernen a la discapacidad
 • Anexo normativo y bibliográfico

La Col·lecció de Bioètica de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, dirigida per la Dra. Maria Casado, promou una concepció de la bioètica flexible, pluridisciplinària i laïca, en el marc del respecte als drets humans reconeguts, i fomenta el debat informat sobre «les qüestions ètiques relacionades amb la medicina, les ciències de la vida i les tecnologies connexes aplicades als éssers humans, tenint en compte les seves dimensions socials, jurídiques i ambientals» (art. 1.1, Declaració Universal sobre Bioètica i Drets humans).