Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Nou butlletí de l'Observatori de Bioètica i Dret

04.07.2016

Des de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona (UB) hem posat en marxa una nova iniciativa per facilitar l'accés a la informació sobre bioètica: el butlletí electrònic. Mitjançant aquest sistema gratuït ―i sense spam― es pot rebre per email informació rellevant sobre congressos, activitats, formació o publicacions còmodament, sense haver d'accedir a pàgines web o a xarxes socials.

A més, les persones subscrites al butlletí rebran en exclusiva, abans de la seva publicació online, els llibres Open Access que posem a disposició de la comunitat. Com hem esmentat en anteriors ocasions, aquestes publicacions en obert estan patrocinades pel Màster en Bioètica i Dret, estudi de postgrau de la UB que s'imparteix des de 1995. Des de l'Observatori participem de la filosofia Open Access i treballem per a proporcionar accés lliure al coneixement generat pel centre de recerca, amb l'objectiu de subministrar arguments i propostes que fomentin l'autonomia i la responsabilitat, i que les decisions bioètiques redundin en la construcció d'una societat més transparent i democràtica.

A través del butlletí també enviem els continguts de la Revista de Bioètica i Dret UB, que es publica quadrimestralment. Recentment ―des del nombre 37, de juliol de 2016―, la Revista ha estat indexada en ERIH PLUS, eina de l'European Science Foundation (ESF) del Norwegian Social Science Data Services (NSD). Aquest repositori visibilitza i reconeix la recerca d'alta qualitat en les ciències socials i humanitats a Europa, i facilita l'accés a les revistes d'investigació publicades en tots els idiomes europeus. A més d'en ERIH PLUS, la Revista està indexada a DOAJ, SciELO, IBECS i CARHUS +, entre d'altres repositoris de qualitat.

Amb una freqüència d'enviament inferior a un email setmanal, el butlletí pretén ser una nova forma de comunicar-se amb el nostre centre de forma fàcil i directa. Per a subscriure's, només cal indicar el correu electrònic a través del següent enllaç: