Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Membres de l'Observatori de Bioètica i Dret - Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona participen a la lliga LERU

02.11.2015

La Dra. María Casado, directora de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) i titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, ​​és membre del Grup de Treball sobre ètica en el Programa HORIZON 2020. Un dels objectius és analitzar com s'avaluen els aspectes ètics i bioètics en les convocatòries del Programa Marc HORIZON 2020, en particular des del nou concepte gestat per la mateixa Comissió Europea: Recerca i Innovació Responsable (RRI). També, sobre noves fórmules equitatives per a valorar la investigació en ciències humanes i socials, sense recórrer als patrons clàssics de la "ciència dura" per la qual es solen mesurar els resultats, afectant negativament el cv dels investigadors participants en projectes.

La Dra. Casado ha estat convidada a participar a causa de que el projecte que va liderar entre 2000 i 2002 finançat pel programa Alfa, Comissió Europea "Xarxa per a l'ensenyament conjunta de la bioètica", va rebre la menció de bones pràctiques. En particular per l'enfocament transversal per integrar la docència en bioètica a la universitat.

Per a més informació, consulteu la publicació en el marc del grup de treball: The future of social sciences and humanities (2013).

La Dra. Itziar de Lecuona, membre de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) i de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona, ​​és membre del Grup d'Experts en Integritat en la Investigació, que des de 2012 treballa per donar resposta a la pregunta: Com promoure la integritat en recerca a nivell universitari? En l'actualitat ha finalitzat informes sobre codis de conducta, codis de bones pràctiques, principis i definicions en integritat en la investigació. Els resultats es troben en mans de la conferència de vicerectors LERU, que debat a hores d'ara quines accions s'han de dur a terme després de conèixer l'estat de la qüestió i identificar bones pràctiques i problemes. L'estudi, realitzat amb la Dra. Erika Löfstrom de la Universitat d'Hèlsinki, analitza i sistematitza principis, definicions i, en particular, com les universitats comuniquen a la societat les bones pràctiques en recerca i els estàndards a seguir. Diferents fórmules que constaten un problema: independentment de com es tracti la integritat en la investigació a la universitat, des d'un enfocament principialista o procedimental, resulta inútil si no és conegut ni pels investigadors i futurs doctors ni per la societat, a qui la universitat es deu.

En aquest sentit i tenint en compte aquests resultats, la lliga LERU ha publicat un comunicat: Europe needs ongoing efforts to promote research integrity.

Un dels objectius de la LLIGA LERU formada per 21 universitats de recerca intensiva d'Europa és impactar en la formulació de les noves polítiques en ètica i en integritat en la recerca de la Unió Europea, un dels temes que a més és prioritari al programa HORIZON 2020.