Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

L’Observatori de Bioètica i Dret presenta el «Document sobre trasplantament d’òrgans de donant viu»

13.12.2011

Avui, 13 de desembre, ha tingut lloc al Parc Científic Barcelona (PCB) la presentació del «Document sobre trasplantament d’òrgans de donant viu», elaborat pel Grup d’Opinió de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona(UB). Els seus autors aporten arguments i recomanacions per tal de minimitzar els riscos físics, psíquics, socials i econòmics dels donants, alhora que posen sobre la taula de debat si s'ha de potenciar aquest tipus de donació i, si és així, en quines condicions s'ha de fer, a fi de promoure un diàleg transparent i eficaç entre la societat que orienti a la presa de decisions en aquest àmbit.

A l’acte hi han intervingut: Albert Royes, professor i coordinador del Màster en Bioètica i Dret, secretari de la Comissió de Bioètica de la UB i membre del Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital Clínic de Barcelona; i els coordinadors del Document: Lídia Buisan, professora d’Ètica Mèdica de la UB i cap de l’Àrea d’Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor de l'Hospital General de l’Hospitalet; Ricardo García Manrique, professor titular de Filosofia del Dret de la UB i Mònica Navarro, vicedegana de la Facultat de Dret de la UB i professora titular de Dret Civil.

Moltes de les qüestions morals suscitades per la donació entre vius tenen molt de comú amb les que generen els trasplantaments d'òrgans de cadàvers (com ara, el tràfic d’òrgans). Tanmateix, el trasplantament entre éssers humans vius planteja problemes específics, ja que s'han de prendre en consideració conseqüències físiques, psíquiques, laborals i patrimonials que, òbviament, no cal tenir en compte quan el donant és cadàver.

A més dels riscos inherents a la intervenció quirúrgica i de les repercussions d'ordre somàtic o psicològic que se’n puguin derivar en cada cas, el donant no té dret, per exemple, a la baixa laboral ni a la prestació econòmica corresponent, ja que la Llei General de la Seguretat Social, no contempla expressament la donació d'òrgans com a causa d'incapacitat temporal; d’altra banda, el donant pot trobar-se també amb un augment de les primes a l'hora de contractar o renovar assegurances d'assistència sanitària i de vida, obtenir préstecs bancaris, etc. Tanmateix, i malgrat que es tracta d’una activitat que es desenvolupa des de fa més de 50 anys, fins ara els estudis sobre les conseqüències físiques, psicològiques i socials de la donació entre vius són escassos, no han estat prospectius i, sovint, la seva fiabilitat es troba compromesa, ja que han estat duts a terme per professionals no involucrats en el procés de trasplantament.

Amb l’elaboració del «Document sobre trasplantament d’òrgans de donant viu», el Grup d'Opinió de l'OBD vol contribuir a palJliar aquesta manca d'informació. El Document ha estat coordinat per un equip multidisciplinar, dirigit per María Casado, directora de l’OBD, titular de la Càtedra Unesco de Bioètica de la UB i membre del Comitè de Bioètica d’Espanya i del Comitè de Bioètica de Catalunya, i integrat per Lídia Buisan, doctora en Medicina; Ricardo García Manrique, doctor en Filosofia; Mònica Navarro, doctora en Dret, i especialista en Dret Sanitari i Responsabilitat Civil; i Mariela Mautone, doctora en Dret, i ha comptat, així mateix, amb les aportacions de destacats especialistes de diverses àrees de coneixement.

D’una banda, el Document identifica els possibles riscos dels donants vius i, d’altra, proposa un seguit de recomanacions per minimitzar-los, com ara: revisar els protocols vigents de consentiment per garantir que la decisió de donar estigui ben informada i sigui plenament autònoma; que el trasplantament de donant viu sigui una pràctica subsidiària al de cadàver; que la figura del “bon samarità” (el donant que no coneix al receptor) no es promogui públicament; que l'extracció d'un òrgan per a donació es contempli com causa específica d'incapacitat temporal a la legislació laboral; que l’assistència sanitària del donant es garanteixi per tota la vida, i que el canvi en les circumstàncies de salut que pugui patir per la seva condició de donant no comporti penalitzacions en la contractació d'assegurances o préstecs de qualsevol tipus.

Els autors del Document posen emfàsi, així mateix, en la necessitat de promoure la realització d'estudis que estableixin de manera exhaustiva tots els efectes de la donació entre vius, en la creació d’un registre oficial de donants i en el seguiment adequat dels mateixos, en la línea d'iniciatives europees, com ara el projecte ELIPSY.


Video de l'acte


Fotografies de l'acte

El Observatorio de Bioética y Derecho presenta el «Documento sobre trasplante de órganos de donante vivo»
El Observatorio de Bioética y Derecho presenta el «Documento sobre trasplante de órganos de donante vivo»
El Observatorio de Bioética y Derecho presenta el «Documento sobre trasplante de órganos de donante vivo»
El Observatorio de Bioética y Derecho presenta el «Documento sobre trasplante de órganos de donante vivo»
El Observatorio de Bioética y Derecho presenta el «Documento sobre trasplante de órganos de donante vivo»
El Observatorio de Bioética y Derecho presenta el «Documento sobre trasplante de órganos de donante vivo»