Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

L’OBD proposa mesures clau per preservar la seguretat i els drets humans en la nanotecnologia

05.10.2010

Avui, 5 d’octubre, el Grup d’Opinió de l''Observatori de Bioètica i Dret (OBD) del Par Científic Barcelona (PCB) ha fet públic en el PCB un nou document: «Nanotecnologia i Bioètica Global», coordinat per María Casado, directora de l’OBD i titular de la Càtedra Unesco de Bioètica Universitat de Barcelona (UB), i Maria Jesús Buxó, catedràtica d’Antropologia de la UB i membre de l’OBD.

A l’acte s’ha presentat també el llibre «Bioética y Nanotecnología», darrera obra de la col·lecció «Materiales de Bioética y Derecho», editada per Civitas Thomson Reuters sota la direcció de María Casado. Ambdós documents han estat elaborats en el marc del projecte de recerca «Nanobiolaw: implicacions bioètiques, socials i jurídiques de les Nanotecnologies» (SEJ2007-61210/JURI), finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació.

En la trobada han participat: Fernando Albericio, director general del PCB; Cristina González, vicedegana de Relacions Internacionals i de Recerca de la Facultat de Dret de la UB; Arantxa Sanz, cap de Projectes Institucionals de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), i les coordinadores del document.

El document «Nanotecnologia i Bioètica Global» és la primera publicació a tota Europa que incideix de manera especial en el caràcter transversal de la nanociència i la nanotecnologia amb l’objectiu que el coneixement científic i l’avaluació de les aplicacions nanotecnològiques es faci amb criteris i arguments que avalin un debat transparent i eficaç, incloent, a més, en aquest intercanvi els mitjans de comunicació. El treball identifica els problemes i els conflictes bioètics derivats dels riscos de l’aplicació de la nanotecnologia en l’àmbit de la biomedicina, medi ambient i bioseguretat, e inclou un quadre de recomanacions adreçat a cinc sectors clau: centres d’investigació, companyies i indústries, poders públics, mitjans de comunicació i ciutadania, establint àrees d’acció en connexió amb criteris bioètics.

El llibre «Bioética y Nanotecnología» ofereix una visió interdisciplinària a fi de detectar els problemes bioètics suscitats per la recerca en nanociència i les cada cop més nombroses aplicacions nanotecnològiques. Al llarg dels diversos capítols que el composen, els autors analitzen –des de la seva àrea de coneixement– les condicions de risc per a la salut, la integritat, la seguretat o l’impacte mediambiental de les nanotecnologies, tant en el propi procés d’investigació com en les aplicacions potencials, tenint especialment en compte les repercussions que es puguin produir en els drets fonamentals implicats.

L'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona (OBD), amb seu al Parc Científic Barcelona, va sorgir el 1996 per donar resposta a la necessitat d'analitzar, des d'un punt de vista científic i pluridisciplinari, les implicacions ètiques, socials i jurídiques de les biotecnologies. El Grup d'Opinió de l'OBD ha elaborat diversos documents sobre temes d'actualitat en els quals no hi ha una opinió unànime en la societat ni en les diverses comunitats científiques implicades. Tots els documents estan en format PDF i disponibles en català, castellà i anglès. i en què l’Observatori de Bioètica i Dret treballa des de 2007.

Dins de l'ambit de les nanociències, l’OBD participa des del 2004 en la xarxa d’excel·lència europea en Nanotecnologia «Nano2life», en el projecte «A Network for Bringing Nanotechnologies to Life», i en el Comitè de direcció «Wordpackage on Ethics» (WP4) del Parc Científic Barcelona.