Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

L’OBD presenta la ‘Declaració sobre ètica i integritat en la docència universitària’

30.01.2018

Avui, 30 de gener, s’ha presentat la Declaració sobre ètica i integritat en la docència universitària, elaborada i coordinada per María Casado, directora de l’Observatori de Bioètica i Dret (OBD) - Càtedra UNESCO de Bioètica de la UB, juntament amb Miquel Martínez, catedràtic de Teoria de l’Educació i membre del Grup de Recerca d’Educació en Valors i Desenvolupament Moral (GREM) de la UB, i Maria do Céu Patrão Neves, catedràtica de Filosofia, disciplina d’Ètica, i professora de Bioètica a la Universitat de les Açores. La presentació s’ha fet en el marc del XII Seminari Internacional sobre la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO: «Educació, formació i informació en matèria de bioètica», organitzat per l’OBD. La vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica de la UB, Amelia Diaz, ha inaugurat la jornada, conjuntament amb Maria Casado i els altres coordinadors de la Declaració.

La Declaració sobre ètica i integritat en la docència universitària conté unes conclusions entre les quals destaquen aspectes com revaloritzar la llibertat de càtedra, avaluar els mecanismes de finançament de les universitats i fomentar en els estudiants la cultura de l’esforç, el rigor científic, la curiositat intel·lectual i la participació en la vida acadèmica i en la societat. El document també apunta la necessitat d’identificar i contrarestar les males praxis educatives com el plagi i fomentar una cultura de rendició de comptes i de l’avaluació de l’activitat docent i investigadora.

Sobre la llibertat de càtedra, el text especifica que cal fomentar una docència amb un enfocament pluralista i no adoctrinador, cultivar l’esperit crític i reconèixer la importància del rigor i l’objectivitat. Altres recomanacions són la necessitat d’involucrar l’estudiant en el procés d’aprenentatge, fomentar la publicació en obert, crear rànquings que evitin els biaixos culturals o que els criteris d’avaluació siguin públics, transparents i objectius.

El document analitza diverses dimensions de la integritat docent en la docència universitària: la relació entre professorat i estudiants, la relació entre col·legues i amb els diversos membres de la comunitat universitària, i el paper del docent respecte a la institució universitària i la societat. Algunes de les idees que es defensen és que cal que el professorat consideri l’estudiant no com un individu a la cerca d’un títol sinó com «una persona singular en procés de desenvolupament», i que és necessària una actuació exemplar per part del professorat, especialment en un moment en què els docents ja no estan només a l’aula sinó que també estan presents en les xarxes socials.

La Declaració destaca la necessitat de revaloritzar la llibertat de càtedra, avaluar els mecanismes de finançament de les universitats i fomentar en els estudiants la cultura de l’esforç, el rigor científic, la curiositat intel·lectual i la participació en la vida acadèmica i en la societat.

Pel que fa al tractament dels continguts acadèmics, s’assenyala que ha de dur-se a terme «amb delicadesa i finor ètica». Davant l’existència de nous escenaris educatius —com els entorns virtuals, les organitzacions on es fan pràctiques o l’aprenentatge servei—, els autors del text estimen que el docent ha de fer una tasca d’acompanyament de l’estudiant i que cal estar atent perquè això no signifiqui una disminució del rigor acadèmic. Pel que fa a la relació del docent amb la societat, el document destaca que «el docent universitari i la universitat en el seu conjunt poden i han de ser un referent, un observador del que succeeix i un analista que exposa arguments racionals».

Totes aquestes premisses parteixen d’una anàlisi prèvia que fa el document sobre l’estat actual de les institucions d’educació superior, que en les darreres dècades han experimentat «profundes alteracions determinades per la mateixa evolució de la societat». Els autors denuncien que hi ha hagut una disminució del finançament públic de les universitats i que existeix una mercantilització de l’ensenyament i una atròfia de l’educació humanística. També apunten el problema de l’envelliment del professorat per manca de renovació i critiquen «una obsessió quantificadora que permet reduir les activitats a números», de manera que es distorsiona la missió de servei social del docent i de les institucions d’educació superior.

La Declaració sobre ètica i integritat en la docència universitària és el segon document d’una trilogia que va començar amb un text, ja publicat, sobre integritat científica, i que seguirà amb un document sobre la gestió de l’educació superior.

Declaració sobre ètica i integritat en la docència universitària