Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

L’OBD avala les recomanacions de la Comissió Deontològica del COMB per la presa de decisions ètiques en l’atenció dels pacients amb infecció per COVID-19

20.03.2020

La proposta inclou 31 recomanacions per ajudar a la presa de decisions ètiques i l'adequació de la intensitat assistencial davant la possible saturació de les Unitats de Cures Intensives i els serveis d'Emergències.

La infecció pel nou coronavirus, que ja afecta a més de 17.000 persones a tota Espanya, amenaça amb saturar els serveis i esgotar els recursos sanitaris de forma imminent. A proposta de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Barcelona i partint de les Recomanacions ètiques per prendre decisions en situació excepcional de crisi per pandèmia COVID-19 de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), són diverses les societats científiques i centres de recerca que avalen la proposta, per orientar en la presa de decisions ètiques en l'ingrés i gestió de pacients, l'optimització de recursos, la planificació de diferents aspectes organitzatius i l'adequació de la intensitat terapèutica.

Entre les recomanacions proposades, es suggereix disposar d'un pla d'emergència que inclogui la distribució de pacients entre diferents àrees geogràfiques, la valoració global del pacient, la priorització de l'atenció mèdica segons un model de classificació que valori, entre d'altres, les probabilitats de recuperació o els antecedents clínics i, el no ingrés hospitalari de persones en les que es preveu un benefici mínim. A més, es contempla el suport emocional tant a familiars com a professionals davant l'impacte psicològic de les decisions mèdiques.

S'aconsella que l'edat no hauria de ser l'únic criteri per a prioritzar l'atenció de pacients amb infecció per COVID-19. 

Les recomanacions indiquen que en cap cas l'edat hauria de ser l'únic element a considerar en les estratègies d'assignació per donar resposta a la preocupació de la població d'edat avançada com a col·lectiu més vulnerable. La guia defensa maximitzar tant la supervivència a l'alta hospitalària i el nombre d'anys de vida salvats com les possibilitats de viure de cada una de les etapes de la vida.

Finalment, entre les recomanacions s'inclou que la presa de decisions s'efectuï de forma compartida entre el professional sanitari, el pacient i familiars i, s'aposti per una comunicació eficient que permeti comprendre la justificació de les mesures preses. Es tracta, en definitiva, d'aportar pautes per la presa de decisions ètiques davant una emergència sanitària en un context de recursos escassos.

El Dr. Lluís Cabré, metge intensivista, és membre de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Barcelona, ha presidit la SEmyCIUC, i és antic director del servei de medicina intensiva i emergències de l'Hospital de Barcelona. Forma part del centre de recerca Observatori de Bioètica i Dret-Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, és professor del Màster en Bioètica i Dret de la UB i ha presidit l'Associació de Bioètica de la Universitat de Barcelona.