Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

La Revista de Bioética y Derecho, indexada a Scopus

11.04.2019

La Revista de Bioética y Derecho ha estat inclosa a Scopus, la major base de dades bibliogràfica amb avaluació d'experts, editada per Elsevier. En la seva avaluació, el comitè de Content Selection & Advisory Board (CSAB) ha destacat la qualitat acadèmica i el rigor científic de la revista.

La Revista de Bioética y Derecho és una publicació quadrimestral que es dirigeix a les persones interessades per la bioètica aplicada a la salut i a les noves tecnologies, en el marc del respecte als Drets Humans i amb un enfocament metodològic plural, laic i interdisciplinari, que es posiciona com a referent en l'àmbit de la bioètica als principals repositoris de qualitat com SciELO, DOAJ, Erih Plus, IBECS, REDIB, Carhus+, Redalyc i Latindex, entre altres.