Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

La Dra. María Casado participa a la Xarxa Temàtica en Bioètica (XTB)

10.11.2017

La Dra. María Casado, directora de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD), del Màster en Bioètica i Dret i titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, participa, com a especialista internacional, a la Xarxa Temàtica en Bioètica (XTB), creada per la Comissió Nacional de Bioètica de Mèxic.

La finalitat principal de la xarxa és operar una xarxa interdisciplinària d'especialistes en bioètica que contribueixin al foment de la capacitació, la investigació, la vinculació i la difusió d'aquesta disciplina a través de diversos objectius i accions estratègiques que promoguin el desenvolupament i l'arrelament de la bioètica en la població mexicana.

A la XTB convergeixen especialistes de diverses disciplines científiques i humanístiques: des de la medicina, les ciències de la vida i de la salut, fins les ciències socials, les humanitats, la filosofia i la teologia. La pluralitat de les línies d'investigació en les quals es desenvolupen els integrants enriqueix les perspectives i les postures teòric-metodològiques al voltant d'una gran diversitat de problemàtiques i temes, com l'ètica en investigació, els dilemes ètics al final de la vida, les cures pal·liatives, els determinants socials de la salut, les tècniques de reproducció humana assistida, els biobancs i la biotecnologia, entre d'altres.