Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Itziar de Lecuona compareix davant la Convenció Constitucional de Xile per donar suport a la creació d'un Consell Nacional de Bioètica a nivell constitucional

31.03.2022

Dimarts passat, 29 de març de 2022, la Dra. Itziar de Lecuona, directora de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) i professora agregada del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona, ​​va intervenir com a especialista davant la Comissió de Sistemes de Coneixements, Cultures, Ciència, Tecnologia, Arts i Patrimonis (Comissió núm. 7) de la Convenció Constitucional de Xile.

La instància, que actualment es troba afinant un nou informe de normes per proposar al ple de la Convenció Constitucional, va convidar la Dra. de Lecuona a compartir la seva opinió sobre la iniciativa -originalment presentada per la convencional senyora Loreto Vidal-, d'acord amb la qual es busca incloure, en el text constitucional, una nova institucionalitat en matèria de coneixements, bioètica, educació i cultures.

En particular, la Dra. de Lecuona va fer referència a la iniciativa per la qual la Comissió núm. 7 ha suggerit donar reconeixement constitucional a un Consell Nacional de Bioètica, com un òrgan consultiu, de caràcter tècnic, autònom, paritari i multidisciplinari, que tindrà com a funció "assessorar els diferents Poders de l'Estat en els assumptes bioètics que es presentin com a producte dels avenços científics i tecnològics, incloses les innovacions que puguin afectar la vida humana i animal, la naturalesa i la biodiversitat, així com en les matèries relacionades amb la investigació científica, recomanant la dictació, modificació i supressió de les normes que la regulin".

La Dra. de Lecuona va agrair l'oportunitat de compartir i contribuir, des d'una institució d'educació superior pública (com és la Universitat de Barcelona), a la transferència de coneixements, oferint una aportació pràctica sobre la creació d'aquesta instància amb rang constitucional, la qual va considerar nova, oportuna i necessària sobre la base dels lineaments que instruments jurídics internacionals, com la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO, han plantejat.

En aquest sentit, va expressar que cal avançar, tal com proposa una concepció de la bioètica que va més enllà dels temes clàssics, cap a "problemes que afecten o qüestionen situacions de caràcter global, amb una visió de la bioètica més àmplia i inclusiva, enfocada cap a la justícia social i temes de salut pública".