Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

International Institute of Research in Ethics and Biomedicine (IIREB)

L' International Institute of Research in Ethics and Biomedicine (IIREB), creat el 2001, és una institució virtual que es proposa, d’una banda facilitar la col·laboració i la cooperació internacionals en l’àmbit de la recerca en ètica biomèdica, i d’altra banda implementar un sistema de xarxa a la vegada interdisciplinària i interinstitucional. L'IIREB abasta també una missió educativa que, mitjançant un sistema de stages, permeti a joves investigadors en l’àmbit abans esmentat d’adquirir i compartir experiències.

Al mateix temps, l'IIREB vol aportar a la societat una contribució particular en el camp de la recerca en ètica biomèdica posant a l’abast de la comunitat el resultat de les reflexions i investigacions que dugui a terme. L’IIREB té també vocació internacional mitjançant un sistema de partenariat multilateral.

L´Observatori de Bioètica i Dret, del Parc Científic de Barcelona des de febrer de 2006 és membre de l’ IIREB, institució gestionada pel Centre de recherche en droit public (CRDP) de la Universitat de Montréal (Canada), dirigit per la professora Bartha Maria Knoppers, i pel Laboratoire d'éthique médicale et de droit de la santé et de santé publique, de la Facultat de Medicina de Paris-Necker, dirigit pel professor Christian Hervé.

Altres partners de l’IIREB són: el Center for Bioethics (de la Indiana University), el Center for Biomedical Ethics (de la Stanford University), The Hastings Center (New York), el Centre for Applied Ethics (University of British Columbia), el Dept. di Teoria del Diritto (Università di Roma), la School of Law (Universitat d’Austin, Texas) i l’Institut de Droit de la Santé (Université de Neuchâtel), entre altres.