Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Els documents de l'OBD sobre reproducció assistida han obtingut un impacte decisiu en la legislació - COMUNICACIONS UB

06.03.2008

Els documents de l’OBD sobre reproducció assistida han obtingut un impacte decisiu en la legislació vigent

Parc Científic de Barcelona - 06/03/2008

L’Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona ubicat al Parc Científic de Barcelona (PCB), ha reeditat i agrupat en un llibre la col·lecció de documents entorn a la reproducció assistida que el Grup d’Opinió de l’OBD ha elaborat des de l'any 2000. L’ocasió ha estat una bona oportunitat per analitzar les repercussions que aquests documents han tingut en l’àmbit científic i mèdic, i de manera especial el seu impacte en la legislació vigent, que ha estat molt significatiu. Tots ells es poden consultar on line i descarregar en format pdf en català, castellà i anglès.

La utilitat d’aquests documents i la seva incidència en el canvi normatiu queden patents en les noves lleis aprovades recentment en l’àmbit de la reproducció assistida –Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre Tècniques de Reproducció Assistida i Llei 14/2007, de 3 de juliol, d'Investigació Biomèdica–, les quals han recollit gran part de les recomanacions que s´hi proposen.

En total el llibre conté cinc documents, que aborden els següents temes: la investigació amb embrions; l’obtenció de cèl·lules mare embrionàries; la donació d’oòcits; la congelació d’oòcits per a la reproducció humana i la selecció del sexe. Cal destacar especialment l’impacte normatiu del Document sobre donació d’oòcits, les propostes del qual han estat incorporades pràcticament de manera textual a la normativa vigent.

Segons explica la directora de l’OBD, María Casado “el fet que el treball i l’opinió d’un grup científic i acadèmic hagi tingut tanta rellevància en la modificació de les lleis és molt significatiu, ja que perquè posa de manifest les estretes implicacions de les normes tècniques respecte a les jurídiques i atorga sentit al paper dels organismes científics i tècnics –formals i informals– en l’elaboració de les lleis”.

L’objectiu dels documents que elabora el Grup d’opinió de l’OBD és analitzar des d’un punt científic i pluridisciplinar les implicacions ètiques, socials i jurídiques de la biotecnologia i la biomedicina que incideixen sobre aspectes relacionats amb la dignitat i els drets humans i que, per tant, són objecte de debat a nivell social, i, a partir d’aquesta anàlisi, fonamentar els arguments i orientar debats que permetin proposar actuacions concretes. Des de la seva creació, l’any 1996 el Grup ha elaborat diversos documents sobre temes d’actualitat en què no existeix una opinió unànime ni en la societat ni en les diverses comunitats científiques implicades i tots ells han tingut una repercussió científica, social i jurídica notable.