Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Elecció dels membres del Comitè d'Ètica de la Universitat de Barcelona

02.03.2022
Durant la sessió del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, celebrada el 2 de març de 2022, s'han escollit els membres del Comitè d’Ètica, presidit pel catedràtic de Filosofia Norbert Bilbeny i integrat per un membre del PDI de Dret (Isabel Viola) i un membre del PAS (Dolors Baena) entre els noms proposats pel rector:
 • dos membres representants del PAS (Eduard Marron i Manuela Mora) i tres del PDI (Mercè Bernardo, Francisco Esteban i Margarita Mauri) proposats pels degans;
 • un membre del PAS (Vicenç Planas, de CCOO) i un del PDI (Maria Àngels Massip, de La Intersindical) proposats per les associacions sindicals;
 • dos membres del Consell de l’Alumnat (encara per determinar);
 • un representant dels doctorands (Martina Kieling) proposat pel mateix consell de representants d’aquest col·lectiu;
 • la secretària de la Comissió de Bioètica (Itziar de Lecuona);
 • i tres membres amb veu però sense vot: la secretària general (Marina Solé), el gestor de la Bústia ètica i d’integritat institucional (Juan Antonio Amador) i el director de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa (Maurici Romero). 

Llegir nota completa