Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Document sobre Congelació d’Oòcits per a la Reproducció Humana - COMUNICACIONS UB

07.05.2002

L’Observatori de Bioètica i Dret (OBD) ha fet públic el seu darrer Document sobre la Congelació d’Oòcits per a la Reproducció Humana en el que proclama l’aprovació de la crioconservació d’oòcits per usar-los en processos de reproducció assistida. En la línia dels darrers documents, aquest també proporciona criteris al Govern per a que la llei actual de tècniques de reproducció assistida sigui actualitzada per a que no presenti contradiccions.

El Document, que ha estat elaborat pel Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret de la UB - amb seu al Parc Científic de Barcelona- sota la coordinació de la seva directora i professora de la UB Maria Casado i del Catedràtic de Biologia Cel·lular de la UAB Josep Egozcue, exposa les avantatges de la criopreservació d’ocòcits per a la reproducció humana en un moment en que la tècnica ja no es considera un mètode experimental, sinó una tècnica d’ús clínic comú. La seva publicació ha estat duta a terme amb el suport incondicional de Serono.

Per tant, l’Observatori exposa que la cautela establerta per la Llei 35/1998 -en la que s’establia una moratòria respecte a la congelació d’oòcits fins que no hi hagués “garanties suficients sobre la viabilitat dels òvuls després de la descongelació”- ja no té justificació científica. També exposa que no hi ha cap necessitat de modificar la llei, atès que n’hi hauria prou amb el corresponent desenvolupament reglamentari per regular-ne l’autorització.

Així mateix, el Document de l’OBiD també conclou que la congelació d’oòcits i teixit ovàric té aplicacions diverses i que resol problemes ètics i legals. La criopreservació fa possible, per exemple, reduir el nombre d’embrions sobrants que es genera en els processos de fecundació in vitro (FIV). Així mateix, també permet la conservació d’oòcits o de teixit ovàric que és especialment important per a aquelles dones que han de ser sotmeses a determinats tractaments mèdics (radioteràpia, quimioteràpia, cirurgia), que poden sofrir una menopausa precoç, o bé per a aquelles dones que tenen el desig legítim de posposar la maternitat. A més, en el cas de la donació d’ocòcits, la congelació evita la necessitat d’adjudicar-los prèviament a una receptora i possibilita l’existència de bancs d’oòcits. També soluciona problemes prou importants, tot i ser poc habituals, com ara la impossibilitat de l’home d’aportar el semen el dia de l’extracció dels oòcits. Avui dia, els oòcits s’han de fecundar immediatament després d’obtenir-los, ja que només es poden congelar els embrions.

El proper dijous 9 de maig a les 19h se celebrarà la presentació oficial del Document a l’auditori (c/Baldiri Reixac, 4-6) del Parc Científic de Barcelona amb la presència dels membres del Grup d’Opinió de l’Observatori que han elaborat el document i de personalitats de la Universitat de Barcelona i del Parc Científic de Barcelona.