Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Debat "Nanotechnologies in Health: Current Challenges and Future Prospects"

Els dies 9, 10 i 11 d'octubre 2013 es duen a terme les Jornades "Nanotechnologies in Health: Current Challenges and Future Prospects", a les que participa la Dra. Mª Jesús Buxó, membre de l'Observatori de Bioètica i Dret, amb la conferència "Risks of nanotechnologies: health and environmental issues".

La nanotecnologia és l’estudi i el control dels fenòmens i els materials a escala atòmica, molecular i macromolecular, en les que les propietats de les partícules es comporten significativament diferent que a major escala. La nanotecnologia no és un camp científic en si mateix, si no una nova plataforma per a un ampli ventall de disciplines existents que inclouen la química, la física, la biologia, la biotecnologia, la medicina, les neurociències, l’enginyeria o les tecnologies de la informació, donant com a resultat nous abordatges científics multidisciplinaris.

L’aplicació de la nanotecnologia a la salut, la nanomedicina, és una de les àrees científiques amb major potencial de creixement tant a nivell social com econòmic. La nanomedicina constitueix una de les fortaleses de recerca a Catalunya, amb un gran nombre d’experts i científics reconeguts internacionalment.

Les jornades de debat estan organitzades conjuntament per B·Debate, l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB-UAB) i l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) i reuniran investigadors líders en el camp de la nanomedicina. Als debats es discutiran els aspectes fonamentals en l’àmbit del desenvolupament de fàrmacs, el diagnòstic, les noves aplicacions de teràpies innovadores derivades de la nanotecnologia i els seus riscos associats, i els reptes i oportunitats de la nanomedicina per a la propera dècada.

Organitzadors científics: Nerea Roher i Antonio Villaverde, Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB-UAB), i Víctor Puntes, Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).

- Programa [PDF]

- Més informació