Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Comunicat del rector de tancament de la Universitat de Barcelona

14.03.2020

Benvolgudes i benvolguts membres de la comunitat UB,

D’acord amb l’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat, i de conformitat amb les mesures excepcionals que ha adoptat la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona redueix al mínim indispensable la seva activitat presencial.

Per aquest motiu, i de conformitat amb el que es preveu en el Protocol d’actuació de la Universitat de Barcelona davant l’activació de l’alerta sanitària pel COVID-19 (SARS-CoV-2), he resolt el tancament de les instal·lacions de la Universitat de Barcelona, llevat del manteniment dels serveis crítics essencials. En conseqüència:

 • A partir de demà, 15 de març, tots els edificis i instal·lacions de la Universitat de Barcelona romanen tancats i queda prohibit accedir-hi, llevat de les persones autoritzades. Queden suspeses totes les activitats programades, incloses celebracions de proves i oposicions.
 • Si es produeix alguna situació urgent que requereixi l’accés a les instal·lacions, s’haurà de sol·licitar autorització a info-coronavirus@ub.edu, a través de Gerència, o del deganat que correspongui, en el cas del PDI.
 • Es manté la suspensió de les activitats acadèmiques presencials en els termes establerts en la instrucció de 12 de març de 2020, que continua vigent en tot allò que no s’oposi al que es disposa en aquesta.
 • S’han establert serveis crítics que s’han d’atendre obligatòriament per assegurar el funcionament, el manteniment i la seguretat dels aparells, dels animals i de les instal·lacions, així com per atendre les urgències.
 • S’han reforçat i habilitat eines digitals i mitjans per poder treballar a distància. El personal ha de mantenir el contacte necessari per rebre, en qualsevol moment d’aquesta emergència, instruccions de servei amb l’objectiu que es preservi la continuïtat en la prestació de serveis imprescindibles o crítics, que es prestarà, sempre que sigui possible, mitjançant treball a distància.
 • L’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre donarà servei a través de la seu electrònica.
 • El còmput de terminis dels procediments de la Universitat queda suspès a partir de demà, 15 de març de 2020, fins a una nova instrucció.

Davant d’aquesta situació excepcional, crítica i complexa, confio en la capacitat de tot el personal de la nostra Universitat per fer-hi front amb compromís, solidaritat i responsabilitat. Ara més que mai, hem d’estar unides i units, cuideu-vos i cuidem-nos, entre totes i tots ens en sortirem.

Us mantindrem permanentment informats de qualsevol novetat mitjançant la pàgina web www.ub.edu/coronavirus i l’adreça info-coronavirus@ub.edu

Ben cordialment,

Joan Elias
Rector