Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Col·lecció Materials de Bioètica

18.02.2009

La col·lecció "Materials de Bioètica", preparada i editada per l'Observatori de Bioètica i Dret (PCB-UB), en col·laboració amb l’Associació de Bioètica i Dret, de Màsters de la UB, té com a objectiu publicar el treball realitzat en el si de l'Observatori de Bioètica i Dret, del qual formen part el Grup de Recerca Consolidat "Bioètica, Dret i Societat" de la Generalitat de Catalunya i la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona.

Dirigida per la Dra. María Casado -titular de la Càtedra i Directora del OBD-, la col·lecció "Materials de Bioètica" s'edita en format paper i en format electrònic i s'insereix en la concepció de la Bioètica flexible, pluridisciplinària i laica emmarcada en el respecte als drets humans reconeguts.

El primer volum d’aquesta nova col·lecció es titula "La medida de lo humano. Ensayos de bioética y cine", a càrrec del Dr. Ricardo García-Manrique, es va publicar el desembre de 2008 (ISBN 978-84-612-8171). Té com a precedent els articles que l'autor ha anat publicant en la Revista de Bioética y Derecho des de 2004.

Actualment es troba en preparació el segon número de la col·lecció –que es publicarà en dos volums- que es preveu de publicar-lo el maig de 2009, coincidint amb el desè aniversari de la creació de l'Observatori de Bioètica i Dret. L'obra analitza cadascun dels articles que conformen la Declaració Universal de Bioètica i Drets Humans de la UNESCO, de 2005. Es tracta d'una publicació col·lectiva en la qual participen els membres de l'Observatori Bioètica i Dret, de les Xarxes d'investigació i docència en Bioètica i els ponents de les dues Jornades Internacionals de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona.