Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Call for papers sobre "Telemedicina" per a la Revista de Bioètica i Dret

12.07.2022
La Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona (Dra. María Casado) i la Càtedra UNESCO d'Ètica, Ciència i Societat de la Universitat de Tolouse (Dra. Emmanuelle Rial-Sebbag) llancen conjuntament una call for papers per a la presentació de textos originals sobre "Telemedicina" per a la Revista de Bioètica i Dret.
 
 
La telemedicina és una opció assistencial que va sorgir impulsada pel perfeccionament de les tecnologies que li donen suport i que, en els darrers temps, s'ha anat generalitzant, especialment, a causa de l'impacte de la pandèmia en l'àmbit hospitalari.

Aquesta pràctica planteja problemes de qualificació legal segons els països on es desenvolupa, qüestions ètiques sobre la relació pacient-cuidador, qüestions econòmiques relacionades amb la seva atenció i problemes en termes d'igualtat d'accés.

Aquesta call for papers busca analitzar les implicacions bioètiques que comporta la generalització de l'assistència telemàtica, així com les qüestions que coadjuven perquè l'ús d'aquesta maximitzi els beneficis i minimitzi els inconvenients aparellats a la mateixa.

Com a exemple, es proposen els següents temes a tractar des dels vessants sanitari, jurídic, econòmic, social, polític i bioètic i, possiblement, segons un enfocament comparatiu entre diferents països o des de la perspectiva del dret de la Unió Europea:

- La no maleficència i la seguretat a la teleconsulta
- Elements per aconseguir la credibilitat a la telemedicina
- L'impacte de la telemedicina en les relacions de confiança
- La confidencialitat en el context de la telemedicina: problemes i solucions
- La custòdia de la informació generada en telemedicina
- Les "tècniques de comunicació" en l'àmbit de la telemedicina
- L'impacte de l'ús d'apps en telemedicina
- Telemedicina i dades personals
- Implicacions jurídiques de la telemedicina i de l'ús de dispositius digitals i aplicacions de salut
- Els diferents actes de telemedicina i les seves implicacions legals (telemedicina, teleconsultes, oferta pública i privada)
- Accés a la telemedicina
- Implicacions socials de la generalització de la telemedicina
- Alfabetització digital en salut vs. vigilància i discriminació algorísmica
 
Només s'acceptaran articles originals que no s'hagin publicat prèviament en altres mitjans i que estiguin escrits en castellà, català, francès, anglès, portuguès o italià. L'extensió de cada manuscrit no ha d'excedir les 6000 paraules (excloent resums, paraules clau, notes, bibliografia, finançament) i s'han d'enviar exclusivament en format MS Word (amb lletra Times New Roman o Arial 12, a 1,5 espais).
 

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"3080","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"250","style":"width: 625px; height: 104px;","width":"1500"}}]]