Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Big Data Congress. Barcelona

Els dies 3 i 4 de novembre de 2015 té lloc, a Barcelona, ​​el Big Data Congress, organitzat pel Big Data Coe Barcelona, ​​una iniciativa liderada pel centre tecnològic Eurecat per a construir, evolucionar, aglutinar i posar a disposició de les empreses eines, sets de dades i infraestructures Big Data diferencials que els permetran definir, experimentar i validar els models de Big Data abans de fer la implantació final.

El congrés compta amb la participació de la Dra. María Casado -directora de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD), del Màster en Bioètica i Dret i titular de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona-, que imparteix la Conferència "Bioètica i Big Data" al bloc "Big Data, Big Questions", que tracta sobre els reptes als quals s'enfronten les empreses i entitats relacionades amb les dades, així com altres qüestions al voltant del Big Data. Es reflexionarà sobre els següents aspectes:

- Com definir l'estratègia Big Data en l'organització.
- L'organització i els models de govern dins de l'empresa.
- El talent i els perfils professionals relacionats amb el Big Data.
- La privacitat de les dades i l'ètica de la seva utilització.
- Com disposar de sets de dades de qualitat.
- El processament de la informació en el temps real: infraestructura i eines necessàries.

L'ús de les tecnologies Big Data reclama un anàlisi bioètic que insisteixi en la necessitat de crear una cultura de la privacitat en matèria de dades personals ja que aquests s'han convertit en elements o dispositius de control en una societat informatitzada. L'aposta per a la innovació no pot oblidar els aspectes ètics i els drets fonamentals de les persones, ni la protecció dels ciutadans en el context d'aquests nous avenços de les tecnologies. És evident la urgència d'un debat que assenyali la vulnerabilitat de les persones davant dels riscos de discriminació basats en perfils i patrons de comportament creats amb fins que l'afectat no pot controlar, i sobre l'adaptació de les normes als reptes ètics i socials plantejats per les possibilitats que proporciona el desplegament de les tecnologies Big Data. Justament és aquest el nucli del conflicte que cal obrir al debat públic amb la implicació de la ciutadania, creant una cultura de privacitat d'acord amb els nous temps i les noves realitats.

Big Data Congress
Big Data Congress
Big Data Congress