Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Manuel Jesús López Baroni publica l'article “Fourth Generation Human Rights in View of the Fourth Industrial Revolution” a la revista Philosophies

22.04.2024

El Dr. Manuel Jesús López Baroni, professor titular de Filosofia del Dret de la Universitat Pablo de Olavide (Sevilla), membre de l'Observatori de Bioètica i Dret, i codirector del Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, ha publicat l'article “Fourth Generation Human Rights in View of the Fourth Industrial Revolution” (“Els Drets Humans de Quarta Generació davant la Quarta Revolució Industrial”) a la revista Philosophies.

 

Resum:

Ens trobem a les portes de la Quarta Revolució Industrial, caracteritzada per la interacció de les anomenades tecnologies disruptives (biotecnologia, biologia sintètica, nanotecnologia, neurotecnologia i intel·ligència artificial).

Creiem que els desafiaments que planteja la tecnociència no poden ser abordats per les tres generacions de drets humans que ja existeixen. Per això, aquest article explora la necessitat de crear una quarta generació de drets humans.

Amb aquest propòsit, s'analitzarà l'estat de l'art des d'una perspectiva científica i ètica. Tindrem en compte la posició de les doctrines acadèmiques sobre els temes que una quarta generació de drets humans hauria d'abordar.

Finalment, en aquesta quarta generació, proposarem els principis d'identitat i precaució com a valors de referència, equivalents al paper que van jugar la llibertat, la igualtat i la solidaritat en les tres primeres generacions de drets humans.

 

Aquest article està disponible en accés obert, per a la lectura i descàrrega gratuïtes.

 

Aquesta publicació forma part dels resultats del projecte de R+D+I “Cuestiones bioéticas no resueltas en la evaluación de la investigación e innovación en salud basada en inteligencia artificial, tecnologías genéticas y datos personales” (BIOEVAINNOLAW) (PID2022-138615OB-I00), finançat per MICIU/AEI/10.13039/501100011033 i FEDER/UE. Investigadora principal: Itziar de Lecuona.