Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Anàlisi de l'impacte normatiu dels documents de l'OBD sobre salut sexual i reproductiva en l'adolescència i sobre la interrupció de l'embaràs

17.02.2011

La necessitat de reeditar els Documents del Grup d'Opinió de l'Observatori de Bioètica i Dret sobre salut sexual i reproductiva en l'adolescència (2002) i sobre la interrupció voluntària de l'embaràs (2008) ha permès l'anàlisi de les repercussions que tots dos Documents han tingut en el context sanitari i social així com en l'actuació dels poders públics, i examinar detalladament l'impacte dels mateixos en la legislació. Aquest estudi ha confirmat la impressió inicial ja tenint, creada per la seva repercussió mediàtica i, de manera especial, pel seu ampli ressò en els àmbits de l'especialitat. En efecte, la recent legislació espanyola ha acollit en els nous textos que regulen aquestes qüestions les recomanacions d'aquests Documents, amb el que es pot afirmar, amb satisfacció, que el nostre treball ha obtingut uns resultats notables en allò que més pot importar a juristes ja experts en bioètica: incidir en el canvi normatiu, en la pràctica professional i en el debat social informat.

El fet que el treball i l'opinió d'un grup científic i acadèmic hagi tingut tal rellevància en la modificació de les lleis és extremadament significatiu, perquè posa de manifest les estretes implicacions de les normes tècniques respecte de les jurídiques i atorga sentit al paper dels organismes cientificotècnics -formals i informals- en l'elaboració de les lleis. Aquest és un fenomen nou en el món del Dret i que cada vegada adquireix més importància en l'àmbit bioètic, en què els comitès d'ètica -com comitès tècnics- i els grups científics -com l'Observatori de Bioètica i Dret- tenen una incidència notable en la legislació. És, a més, la tercera vegada que una confrontació d'aquest tipus permet acreditar que els resultats del treball del Grup d'Opinió es veuen acollits a la normativa estatal i en l'autonòmica; el mateix va succeir ja amb la reedició i anàlisi de l'impacte normatiu aconseguit pels Documents sobre reproducció assistida, de 2008, i la repercussió i impacte normatiu dels Documents sobre les voluntats anticipades i sobre l'eutanàsia, publicat el 2010.

En aquest nou volum es reprodueixen els dos Documents elaborats pel Grup d'Opinió de l'Observatori de Bioètica i Dret -el primer, sobre salut sexual i reproductiva en l'adolescència (2002), i el segon, sobre la interrupció voluntària de l'embaràs (2008)-, analitzant punt per punt les Conclusions presentades en aquell moment i deixant constància del seu impacte concret en cada norma. La presentació s'efectua respectant en cada un dels dos Documents la seva versió original i afegint després de cada un d'ells un comentari general sobre les seves repercussions i una revisió dels seves Conclusions, amb la indicació detallada de les normes que recullen cada un dels punts precisos de les nostres propostes.