Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

El projecte “Qüestions bioètiques no resoltes en l'avaluació de la recerca i la innovació en salut basada en intel·ligència artificial, tecnologies genètiques i dades personals” (BIOEVAINNOLAW), proposat per a finançament

29.08.2023
El 17 de juliol de 2023, es va publicar la proposta de resolució provisional de la convocatòria d'ajuts a «Projectes de Generació de Coneixement» i a actuacions per a la formació de personal investigador predoctoral associades a aquests projectes; unes ajudes del Programa Estatal per Impulsar la Recerca Cientificotècnica i la seva Transferència, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023.
 

 
El projecte de recerca presentat per l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, amb la Dra. Itziar de Lecuona com a investigadora principal, “Cuestiones bioéticas no resueltas en la evaluación de la investigación e innovación en salud basada en inteligencia artificial, tecnologías genéticas y datos personales” (BIOEVAINNOLAW, ref. PID2022-138615OB-I00) (“Qüestions bioètiques no resoltes en l'avaluació de la recerca i la innovació en salut basada en intel·ligència artificial, tecnologies genètiques i dades personals”), ha estat proposat per a finançament.

Celebrem aquesta gran notícia que permet potenciar la línia de recerca en bioètica, biomedicina i tecnologies connexes que l'Observatori de Bioètica i Dret ha desenvolupat en els darrers temps.

Aquesta proposta s'orienta a la resolució dels problemes que sorgeixen en els processos de recerca i innovació en salut quan es desenvolupen i s'apliquen sistemes d'intel·ligència artificial i tecnologies genètiques, la matèria primera dels quals són les dades personals, i entre elles les dades de salut, i que requereixen una especial protecció.

El desenvolupament i l'aplicació d'aquestes tecnologies, que en molts casos convergeixen, és exponencial i el resultat de decisions de política científica per a una medicina personalitzada; per promoure un envelliment actiu i el benestar; i perquè els sistemes sanitaris siguin més eficients i impactin directament en les persones i en el teixit social i econòmic, ja que la recerca (i la innovació aparellada) són pilars del sistema de salut.