Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

8a Reunió de l'Assemblea General del projecte europeu MICROB-PREDICT a Heidelberg, Alemanya

El 13 i el 14 d'octubre de 2022, se celebra la 8a Reunió de l'Assemblea General del projecte europeu “MICROB-PREDICT. Microbiome-based biomarkers to predict decompensation of liver cirrhosis and treatment response” a Heidelberg, Alemanya.

El projecte MICROB-PREDICT, en el marc del Programa Horitzó 2020, té com a objectiu desenvolupar estratègies de tractament personalitzades basades en microbiomes per prevenir i tractar la cirrosi descompensada i la insuficiència hepàtica aguda sobre crònica (ACLF), i reduir la mortalitat en pacients que pateixen aquestes malalties.

La Dra. Itziar de Lecuona, professora agregada del Departament de Medicina, directora de l'Observatori de Bioètica i Dret i codirectora del Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, ​​participarà com a líder del Work Package (WP) “Ethics, health, and socio-economics”, presentant els avenços i resultats de l'equip. Aquest paquet de treball aborda les diferents qüestions ètiques, legals i socioeconòmiques que sorgeixen durant el desenvolupament del projecte.