Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Facultat de Dret
  • Avinguda Diagonal, 684
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  •  
  • Màster en Bioètica i Dret
  • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

A 30 anys del canvi de paradigma: els nens, nenes i adolescents com a agents del canvi

20.11.2019

Aquest dimecres 20 de novembre juntament amb commemorar un nou Dia Mundial de l'Infant (celebració que data de 1954) i un any més de l'adopció de la Declaració Universal dels Drets de l'Infant el 1959, es festegen 30 anys des de l'aprovació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant per l'Assemblea General de Nacions Unides.

Es tracta d'un dels instruments del dret internacional de protecció dels drets humans que ha despertat una major i més ràpida adhesió. Simpatia que li va valer entrar en vigor a menys d'un any des de la seva adopció, el 2 de setembre de de 1990.

Ràpidament va ser complementat per dos Protocols Facultatius, l'any 2000. El primer d'ells dirigit a evitar la participació de nens en conflictes armats i, l'altre, per acabar amb la venda d'infants, la prostitució infantil i la seva utilització en la pornografia. Un tercer Protocol Facultatiu, de l'any 2011, va acordar un procediment de comunicacions pel qual es permet que els mateixos nens puguin presentar denúncies individuals relatives a violacions dels seus drets.

Tota aquesta estructura normativa va significar, en el seu moment i encara a dia d'avui, un veritable canvi de paradigma sobre el paper social de la infància, ja que va treure als nens, nenes i adolescents de l'espai que tradicionalment la història els havia concedit, limitat a l'àmbit familiar i subjecte a l'exercici paternal.

En efecte, la Convenció sobre els Drets de l'Infant va determinar, al menys en el paper, el reconeixement de nens, nenes i adolescents com a veritables agents de canvi social, el que alhora va suposar ampliar l'antiga noció de ciutadania -limitada fins a aquest moment a l'exercici de drets civils i polítics i per tant, vinculada indefectiblement a la majoria d'edat.

D'aquesta manera, la Convenció va determinar un abans i un després en la consideració de la infància en termes socials, culturals i jurídics. Sobre la base de quatre principis fonamentals com són la vida i supervivència de l'infant, la seva no discriminació, el respecte a la seva autonomia progressiva i el resguard del seu interès superior, es va fixar un nou estàndard de valoració per a un important grup de la població, fins llavors subjecte a l'actuar caritatiu i paternalista dels adults.

Els nens van deixar de ser vistos com a objectes de protecció per a ser reconeguts, en propietat, com a subjectes de drets, és a dir, com a titulars de drets habilitats per exercir-los per si mateixos i per exigir la seva observança en cas d'amenaça o incompliment.

A 30 anys d'aquest transcendental canvi de direcció en les relacions amb els nostres nens, nenes i adolescents, és legítim i necessari preguntar-nos quant hem avançat realment en formular, més enllà de el sol discurs, una cultura efectiva de drets que incorpori als nens a l'entramat social com a subjectes socials responsables del futur que construïm avui.

Des de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) - Càtedra UNESCO de Bioètica, celebrem els importants avenços que s'han assolit en matèria d'infància durant aquests 30 anys de vigència de la Convenció sobre els Drets de l'Infant, però igualment advertim que queda un llarg camí per recórrer. Mentre a molts països les necessitats més bàsiques (com accés a aigua, aliments, habitatge o atenció sanitària) encara no es troben cobertes per garantir un desenvolupament ple de nens, nenes i adolescents, en altres, cal començar a atendre a noves necessitats que sorgeixen de la vida actual (confidencialitat, accés a la informació, participació, etc.).

En un i altre cas, la Bioètica com a disciplina multi, inter i transdisciplinar, que atén problemes actuals i complexos que condicionen la presa de decisions polítiques, té molt a aportar perquè passar del text a l'acció no es transformi en una utopia. Contribuir a formar en el respecte i la responsabilitat als nens d'avui es traduirà en comptar amb ciutadans compromesos i empoderats de la qüestió social demà.

Com a forma de festejar els 30 anys de la Convenció sobre els Drets de l'Infant, i transformar les paraules en acció, posem a la vostra disposició un important fons bibliogràfic de lliure accés desenvolupat per acadèmics, alumnes i col·laboradors de l'Observatori de Bioètica i Dret - Càtedra UNESCO de Bioètica, des de l'any 2010 en la línia de Bioètica i Infància. Així mateix, els acompanyem de material desenvolupat per Nacions Unides a través d'UNICEF en aquest nou aniversari.