Cátedra UNESCO de Bioética

Información y matrícula

  • Observatorio de Bioética y Derecho
  • Cátedra UNESCO de Bioética
  • Universidad de Barcelona
  • Av. Diagonal 684
    Facultad de Derecho
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

"Una Agenda per prioritzar la innovació"

26.11.2015
Blog de l'Observatori de la Recerca (OR-IEC)

La recerca científica i la innovació són factors clau per a la competitivitat econòmica i el desenvolupament social. Alhora, constitueixen una eina imprescindible per evolucionar cap a un model productiu més intensiu en coneixement. L’«Agenda per a la innovació i la competitivitat de Catalunya 2015-2020» vol respondre a tots aquests reptes i situar la innovació com una prioritat de primer ordre per a les administracions públiques, les empreses, les institucions acadèmiques i les entitats de la societat civil.

http://blogs.iec.cat/observatori/2015/11/26/una-agenda-per-prioritzar-la-innovacio/

 

Máster en Bioética y Derecho UB

 

 

Máster en Alimentación, Ética y Derecho UB