Cátedra UNESCO de Bioética

Información y matrícula

  • Observatorio de Bioética y Derecho
  • Cátedra UNESCO de Bioética
  • Universidad de Barcelona
  • Av. Diagonal 684
    Facultad de Derecho
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

"Llei 9/2017, de 27 de juny de 2017, d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (DOGC del 29 de juny de 2017)"

10.07.2017
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)

Entrada en vigor: 29/06/2017. Deroga la Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut.

 

Máster en Bioética y Derecho UB

 

 

Máster en Alimentación, Ética y Derecho UB