Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Avgda. Diagonal 684,
    Facultat de Dret
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

Nou reconeixement a la qualitat i la internacionalització de la Revista de Bioética y Derecho

25.06.2018

Per setè any consecutiu, la Revista de Bioética y Derecho ha rebut la distinció de qualitat i internacionalització que concedeix la Universitat de Barcelona a les revistes científiques editades per la pròpia institució. Es tracta d'un reconeixement al treball rigorós i a l'aposta de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) per l'accés obert des dels inicis de la publicació l'any 2004.

La Revista de Bioètica i Dret és una publicació quadrimestral que es dirigeix a les persones interessades per la bioètica aplicada a la salut i a les noves tecnologies, en el marc del respecte als Drets Humans i amb un enfocament metodològic plural, laic i interdisciplinari.

La revista es posiciona com a referent en l'àmbit de la bioètica en els principals repositoris de qualitat com SciELO, Erih Plus, IBECS, Carhus+, Redalyc i Latindex, entre altres.

 

Màster en Bioètica i Dret UB