Cátedra UNESCO de Bioética

Contacto

 

"La immortalitat és impossible: tenim data de caducitat"

Ara

La vellesa és una anomalia: els organismes que viuen en llibertat no acostumen a arribar-hi. Tampoc ho aconseguien la majoria dels humans: al llarg de la història, l’esperança mitjana de vida de la nostra espècie ha rondat els 30 o 40 anys. Els depredadors i les malalties infeccioses s’encarreguen d’evitar xifres de longevitat gaire altes en els animals salvatges. Però els humans hem sabut controlar les dues coses i, per això, a partir del segle XX hem assolit que el fet inusual de sobreviure fins a una edat avançada es convertís en la norma. Ara ens plantegem si hi ha algun límit: ¿quina és l’edat màxima a la qual pot arribar el cos humà si es donen les condicions necessàries?