Máster en Alimentación, Ética y Derecho

Cátedra UNESCO de Bioética

Contacto

 

Cuaderno "La grip, la grip aviària i l'amenaça d'una pandèmia gripal", por Antoni Trilla, Benito Almirante, María Casado y Tomás Pumarola

Informe coordinado y redactado por Antoni Trilla, en colaboración con Benito Almirante, María Casado y Tomás Pumarola, publicado en Quaderns de la Bona Praxi del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona en abril de 2006.

Hi haurà una pandèmia de grip? Ningú no en té la resposta, però no hi cap raó de pes per pensar que aquesta no es presentarà, tard o d’hora, amb més o menys gravetat i amb més o menys conseqüències per a la salut de tot el món i de la nostra societat.