UNESCO Chair in Bioethics

Contact

 • Bioethics and Law Observatory
 • UNESCO Chair in Bioethics
 • University of Barcelona
 • Faculty of Law
 • Ave. Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • (+34) 93 403 45 46
 • obd.ub@ub.edu
 •  
 • Master in Bioethics and Law
 • (+34) 93 403 45 46
 • master.bd@ub.edu

 

"L’ADN forense: una qüestió tan necessària com controvertida"

Universitat de Barcelona

ADN forense. Problemas éticos y jurídicos, de María Casado i Margarita Guillén (coords.), ens presenta com les anàlisis genètiques, tan necessàries en les investigacions policials, afecten els drets fonamentals de les persones en les societats democràtiques, i provoquen un difícil equilibri entre llibertat individual i seguretat col·lectiva.