UNESCO Chair in Bioethics

Information and inscription

  • Bioethics and Law Observatory
  • UNESCO Chair in Bioethics
  • University of Barcelona
  • Ave. Diagonal 684,
    Faculty of Law
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

"El Consell de Bioètica del Regne Unit aconsella permetre la modificació genètica dels embrions amb condicions"

17.07.2018
Ara

El procés hauria de permetre l'eliminació de malalties però no afavorir la millora de l'individu.