Llibres Open Access

L'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona (UB) participa de la filosofia Open Access i treballa per a proporcionar accés lliure al coneixement generat pel nostre Centre Especial de Recerca, amb l'objectiu de subministrar arguments i propostes que fomentin la presa de decisions lliure i informada, i que contribueixin a la construcció d'una societat més transparent i democràtica.

Patrocinats pel Màster en Bioètica i Dret UB, s'ofereix accés obert als següents llibres. Per a descarregar l'exemplar en PDF, només s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud corresponent: