Màster en Alimentació, Ètica i Dret

Càtedra UNESCO de Bioètica

Contacte

 • Observatori de Bioètica i Dret
 • Càtedra UNESCO de Bioètica
 • Universitat de Barcelona
 • Facultat de Dret
 • Avinguda Diagonal, 684
 • 08034 Barcelona
 • Tel. (+34) 93 403 45 46
 •  
 • Màster en Bioètica i Dret
 • Tel. (+34) 93 403 45 46

 

Màster en Alimentació, Ètica i Dret (60 crèdits ECTS)

 
No disponible per a aquest curs acadèmic

IV Edició del Màster en Alimentació, Ètica i Dret (MAED), títol propi de la Universitat de Barcelona, de 60 crèdits ECTS.

En l'àmbit de la producció i la innovació agroalimentària, les empreses i els centres de recerca exigeixen dels seus professionals titulats en àrees científiques (química, ciència i tecnologia dels aliments, enginyeria agrònoma, entre d'altres) que siguin capaços de vetllar pel correcte compliment de l'ordenament jurídic aplicable als productes desenvolupats i comercialitzats. Així mateix, els professionals de la recerca s'enfronten regularment al debat sobre l'oportunitat o idoneïtat de les tècniques Industrials i creatives, fins al punt que la política de recerca de la Unió Europea inclou entre els criteris d’avaluació dels projectes de recerca l'avaluació de les implicacions ètiques i socials de la tecnologia. Més enllà del seu coneixement científic, el professional de l'alimentació ha de tenir coneixements multidisciplinaris i habilitats professionals per garantir l'èxit i l'acceptabilitat de les seves innovacions.

En aquest context, el Màster en Alimentació, Ètica i Dret (MAED) planteja una formació específica en Dret i Ètica per a professionals que realitzen la seva activitat en l'àmbit de la recerca i la producció agroalimentària, oferint, tanmateix, coneixements i eines multidisciplinaris per al desenvolupament d'habilitats professionals inherents a les seves responsabilitats.

L'equip de professors/es del Màster està format per professionals del sector agroalimentari i acadèmics de reconegut prestigi i dirigit per la Dra. Itziar de Lecuona ―professora del Departament de Salut Pública de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona―, i la Dra. Mª José Plana ―advocada especialista en Dret Alimentari i Governança i investigadora doctoral de l'Observatori de Bioètica i Dret.

L'import de matrícula és de 2.730 €. Aquesta quantitat no inclou la taxa de 70 € que la Universitat de Barcelona aplica per curs acadèmic en concepte de campus virtual de la UB i serveis associats.

Trobarà més informació accedint als diferents apartats d'aquesta pàgina web:


El Màster en Alimentació, Ètica i Dret (MAED) és una titulació pròpia de la Universitat de Barcelona de 60 crèdits ECTS adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, estructurats en els següents blocs:

 • Introducció al Dret: 10 crèdits
 • Aplicació del Dret al Camp Agroalimentari i de la Gastronomia (Dret Alimentari): 15 crèdits
 • Polítiques Públiques en l'àmbit Agroalimentari: 10 crèdits
 • Ètica i Alimentació en el Camp de la Recerca i la Innovació: 15 crèdits
 • Tesina Final: 10 crèdits

Direcció del Màster

El Màster en Alimentació, Ètica i Dret forma part de l'oferta acadèmica de l’Observatori de Bioètica i Dret – Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona.


Professorat

El claustre de professors del Màster en Alimentació, Ètica i Dret procedeix de diferents àmbits:

 • Catedràtics i professors d'Universitat, especialistes en les diferents matèries del programa.
 • Professionals del Dret i de la indústria alimentària que exerceixen en les diferents branques implicades en la gestió de la seguretat i la innovació alimentària.
 • Professionals del tercer sector i de les administracions públiques implicades en aquest àmbit.
 • Membres de diferents entitats, comitès i associacions relacionades amb la problemàtica tractada.
 • Experts en qüestions específiques de reconegut prestigi.