Cátedra UNESCO de Bioética

Información y matrícula

  • Observatorio de Bioética y Derecho
  • Cátedra UNESCO de Bioética
  • Universidad de Barcelona
  • Av. Diagonal 684
    Facultad de Derecho
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

Proposició de Llei de reforma de la Llei 9/1968, de 5 d’abril, sobre secrets oficials

06.11.2017
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)

Aquesta proposició de llei es troba en tràmit en el Congrés dels Diputats i ha passat el tràmit de presa en consideració.