Cátedra UNESCO de Bioética

Información y matrícula

  • Observatorio de Bioética y Derecho
  • Cátedra UNESCO de Bioética
  • Universidad de Barcelona
  • Av. Diagonal 684
    Facultad de Derecho
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

"Més enllà de GATTACA"

25.09.2021
ElNacional.cat

Un dels temes de reflexió que hauríem de reclamar com a societat és pensar sobre les implicacions bioètiques del diagnòstic genètic sense restriccions. La seqüenciació massiva del DNA, amb costos molt assequibles, permet actualment obtenir la seqüència del genoma de qualsevol persona i, per tant, obtenir el seu llibre d’instruccions genètiques, el més íntim que tenim, ja que ho compartim amb els nostres familiars més directes, amb els nostres pares, fills, germans... [...] Ens podríem plantejar si volem seqüenciar el DNA de tots nosaltres i, d’aquesta manera, saber amb antelació si patirem certes malalties genètiques o som portadors de mutacions causants de malalties rares que poden arribar a heretar els nostres fills.

Article de Gemma Marfany, membre de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD).