Cátedra UNESCO de Bioética

Información y matrícula

  • Observatorio de Bioética y Derecho
  • Cátedra UNESCO de Bioética
  • Universidad de Barcelona
  • Av. Diagonal 684
    Facultad de Derecho
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

"Llei 4/2017 de 28 de juny de 2017 de modificació de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de Jurisdicció Voluntària (BOE del 29 de juny de 2017)"

03.07.2017
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)

Es preveu que els expedients matrimonials que s'iniciïn abans de la completa entrada en vigor de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil se seguiran tramitant per l'encarregat del Registre Civil d'acord amb les disposicions del Codi Civil i de la Llei del Registre Civil de 8 de juny de 1957.

 

Máster en Bioética y Derecho UB

 

 

Máster en Alimentación, Ética y Derecho UB