Cátedra UNESCO de Bioética

Información y matrícula

  • Observatorio de Bioética y Derecho
  • Cátedra UNESCO de Bioética
  • Universidad de Barcelona
  • Av. Diagonal 684
    Facultad de Derecho
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

"Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic (DOGC del 3 d’agost de 2017)"

12.09.2017
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)

Entrada en vigor: 23/08/2017. Es deroguen, entre d’altres disposicions determinats aspectes de la Llei 5/2017, Modifica les D. Addicionals 9 i 10 de la Llei 4/2017, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

 

Máster en Bioética y Derecho UB

 

 

Máster en Alimentación, Ética y Derecho UB