Cátedra UNESCO de Bioética

Información y matrícula

  • Observatorio de Bioética y Derecho
  • Cátedra UNESCO de Bioética
  • Universidad de Barcelona
  • Av. Diagonal 684
    Facultad de Derecho
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

"Els perills de renunciar a la intimitat per vèncer la Covid-19"

04.05.2020
El Temps

La recollida de dades massives dels ciutadans per mitjà d'aplicacions mòbils sembla una de les solucions escollides per molts governants conèixer les cadenes de transmissió de la Covid-19. Aquest mecanisme, però té riscos des del punt de vista de la bioètica i dels drets digitals.

 

Máster en Bioética y Derecho UB