Cátedra UNESCO de Bioética

Información y matrícula

  • Observatorio de Bioética y Derecho
  • Cátedra UNESCO de Bioética
  • Universidad de Barcelona
  • Av. Diagonal 684
    Facultad de Derecho
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

Edward O. Wilson Una entrevista amb un dels científics més destacats del segle XX

17.10.2012
Mètode
Autor d’obres tan cabdals com «Sociobiologia» o «Sobre la naturaleza humana»
«La sensibilització i interés en la biodiversitat augmenta arreu del món. Lentament però en la direcció correcta».

 

Máster en Bioética y Derecho UB

 

 

Máster en Alimentación, Ética y Derecho UB