Cátedra UNESCO de Bioética

Información y matrícula

  • Observatorio de Bioética y Derecho
  • Cátedra UNESCO de Bioética
  • Universidad de Barcelona
  • Av. Diagonal 684
    Facultad de Derecho
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

Dues noves revistes científiques de la UB al Dipòsit RACO

18.03.2009

ues noves revistes científiques de la UB al Dipòsit RACO

UB CRAI - 18/03/2009

S'han incorporat al Dipòsit RACO dues noves revistes publicades a la UB. En aquesta ocasió es tracta de les publicacions (con)textos i Revista de bioética y derecho.

(con)textos: revista d'antropologia i investigació social, que va començar a publicar-se l'any 2008 en format electrònic, és una publicació bianual que acull textos d'anàlisi etnogràfica i/o de reflexió teòrica, així com ressenyes de publicacions, tesis i tesines de l'àmbit de l'antropologia social, i reflexions derivades de l'experiència etnogràfica. També abraça treballs procedents d'altres ciències socials i humanes que s'emparentin amb l'antropologia, ja sigui adoptant-ne plantejaments teòrics o prenent enfocaments etnogràfics.

Revista de bioética y derecho és una publicació en format electrònic que debat sobre temes de bioètica en relació amb la salut, la seguretat, les noves tecnologies, el medi ambient, i altres. El seu marc de referència és el respecte als drets humans des d'un enfocament metodològic plural, laic i multidisciplinari. La revista té el propòsit de subministrar informacions científiques rigoroses i prou contrastades, així com arguments humanistes, racionals i raonables que puguin contribuir a precisar i seleccionar els problemes bioètics que obrin el debat social sobre els mateixos a la participació de la ciutadania.

Podeu accedir a les revistes (con)textos i Revista de Bioética y derecho des del Web del CRAI > Recursos d'informació> E-Dipòsits UB > RACO.

 

Máster en Bioética y Derecho UB

 

 

Máster en Alimentación, Ética y Derecho UB