Càtedra UNESCO de Bioètica

Informació i matrícula

  • Observatori de Bioètica i Dret
  • Càtedra UNESCO de Bioètica
  • Universitat de Barcelona
  • Avgda. Diagonal 684,
    Facultat de Dret
  • 08034 Barcelona
  • Tel. (+34) 93 403 45 46
  • obd.ub@ub.edu

Proposició de Llei Orgànica per a reforçar la protecció de les menors i dones amb capacitat modificada judicialment en la interrupció voluntària de l'embaràs

13.04.2015

S'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Corts Generals del Congrés dels Diputats, el 27 de febrer de 2015, la Proposició de Llei Orgànica per a reforçar la protecció de les menors i dones amb capacitat modificada judicialment en la interrupció voluntària de l'embaràs, presentada pel Grup Parlamentari Popular al Congrés.

 

Màster en Bioètica i Dret UB

 

 

Màster en Alimentació, Ètica i Dret UB