Publicacions Open Access

L'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) de la Universitat de Barcelona participa de la filosofia Open Access i treballa per a proporcionar accés lliure al coneixement generat pel nostre Centre Especial de Recerca, amb l'objectiu de subministrar arguments i propostes que fomentin la presa de decisions lliure i informada, i que contribueixin a la construcció d'una societat més transparent i democràtica.

A més d'articles, documents, informes i abstracts, l'OBD ofereix periòdicament accés obert a llibres complets.

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1994

1993

1992

1990

1986

1984

1981

Pàgines